Khung chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy

 19/03/2024 09:33 |  2598 lượt xem |  Chuyên mục: Cao đẳng điều dưỡng |  Ngọc Anh

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe do Bộ LĐTB&XH ban hành, được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực y tế. Khung chương trình cũng đã cập nhật các quy định mới về giáo dục đại học, đảm bảo tính hội nhập và tiên tiến.

Khung chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  • Số lượng môn học, mô đun: 44;
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 149 Tín chỉ;
  • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 390 giờ;
  • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3165 giờ;
  • Khối lượng lý thuyết (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 1380 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 2175 giờ.

Sau khi học hết tất cả các môn, sinh viên sẽ đi thực tập, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM cho những ai đủ điều kiện.

Tóm tắt các môn trong chương trình học Cao đẳng Điều dưỡng

Trong chương trình đào tạo ngành điều dưỡng hệ cao đẳng phần kiến thức bắt buộc, nhà trường phải tổ chức giảng dạy đủ khối lượng kiến thức đã quy định. Đối với phần kiến thức bổ trợ/ đặc thù, dựa trên đặc điểm riêng của từng cơ sở đào tạo và địa phương, cơ sở đào tạo phải xây dựng danh mục các học phần cụ thể để đảm bảo đủ khối lượng kiến thức quy định.

chuong-trinh-nganh-cao-dang-dieu-duong
Tìm hiểu các môn trong chương trình học Cao đẳng Điều dưỡng chính quy

1. Triết - Mác

Sinh viên được tìm hiểu về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Đường lối cách mạng ĐCS VN, Tư tưởng Hồ Chí Minh,…Những môn học này vừa cung cấp tri thức khoa học vừa bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học viên.

2. Ngoại ngữ

Nắm được kiến thức cơ bản về ngữ pháp, vốn từ vựng, các kỹ năng giao tiếp thông dụng. Nhờ đó, giúp cho sinh viên có thể từng bước tiếp cận được với ngoại ngữ chuyên ngành và thực hiện giao tiếp thông thường.

3. Tin học

Tin học cũng là môn học có trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về nguyên lý hoạt động của máy tính, sử dụng được chương trình windows, soạn thảo được trên Word, tính toán được trên bảng tính Excel và một số phần mềm ứng dụng cơ bản khác.

4. Xác suất, Thống kê Y học

Nắm các kiến thức cơ bản về các quy luật của giải tích toán học và hiện tượng ngẫu nhiên. Tổng quan về xác suất, khái niệm thống kê, những đặc trưng thống kê mô tả, mẫu và phân bố mẫu, ... giúp cho sinh viên biết cách vận dụng giải các bài toán ứng dụng và xử lý được các bài toán thống kê trong y học.

5. Sinh học và Di truyền

Trang bị cho sinh viên những nguyên lý sinh học cơ bản và hiện đại (nhất  là sinh học phân tử), giúp cho việc học các môn y học cơ sở và lâm sàng, làm được một số kỹ thuật để minh họa kiến thức sinh học đại  cương. Ngoài ra các kiến  thức về cơ sở vật chất và các quy luật di truyền chi phối các tính trạng của  người, giải thích nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh của một số bệnh, tật di truyền ở người, thực hiện được một số xét nghiệm di truyền học; thực hiện được một số phương pháp nghiên cứu y sinh học ở người tại phòng thực tập; hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành tại phòng thực tập được giảng dạy trong môn học này.

6. Hóa học

Biết được kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết hoá học các nguyên tố; lý thuyết hoá vô cơ, hữu cơ, vận dụng được các kiến thức hoá học vào các môn học khác; thực hiện được một số phản ứng hoá học cơ bản tại phòng thực tập; hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành nghề nghiệp.

7. Vật lý đại cương và Lý sinh

Các dạng vận động vật lý và các qui luật của nó trong thế giới tự nhiên; vận dụng được các qui luật vận động trong hoá học và sinh học vào y dược học; thực hiện được một số phương pháp đo lường trong Vật lý - Lý sinh tại phòng thực tập; hình thành và rèn luyện tác phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong thực hành nghề nghiệp.

8. Giải phẫu - Sinh lý

thuc-hanh-nganh-dieu-duong
Giải phẫu - Sinh lý cũng là học phần quan trọng trong ngành Điều dưỡng hệ Cao đẳng

>>> Tìm hiểu thêm về mức điểm chuẩn Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM qua các năm mới nhất

Đây là môn học bắt buộc có trong chương trình học Cao đẳng Điều dưỡng giúp sinh viên nắm bắt rõ các kiến thức cơ bản về những đặc điểm giải phẫu về hệ thống các bộ phận và cơ quan trong cơ thể con người; chức năng, hoạt động chức năng của các cơ quan, hệ thống các cơ quan trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. Vận dụng những kiến thức về sinh lý học vào việc học tập các môn điều dưỡng lâm sàng.

9. Hoá sinh

Tìm hiểu các loại sinh chất chủ yếu của cơ thể sống và chuyển hoá của chúng ở tế bào, xúc tác sinh học, năng lượng sinh học và chuyển hoá năng lượng. Quan sát, thực hiện và hiểu được ý nghĩa của một số xét nghiệm cơ bản về hoá sinh lâm sàng.Vận dụng những kiến thức của môn học vào việc nghiên cứu học tập các môn điều dưỡng lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

10. Vi sinh vật – Ký sinh trùng

Môn học này cung cấp những kiến thức về đặc điểm vi sinh vật học cơ bản: hình thể, bắt màu, nuôi cấy, gây bệnh, miễn dịch. Mối tương tác giữa vi sinh – cơ thể con người, môi trường chi phối sự gây bệnh, chẩn đoán vi sinh. Giới thiệu một số vi khuẩn, virus gây bệnh thường gặp. Thực hiện lấy bệnh phẩm, làm tiêu bản trực tiếp và nhận định kết quả một số xét nghiệm vi sinh vật thông thường.

11. Sinh lý bệnh

Tìm hiểu về vai trò của hệ thống miễn dịch trong khả năng đề kháng phòng chống bệnh tật của cơ thể, những kiến thức cơ bản về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch; quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh, các quá trình bệnh lý điển hình.

12. Dược lý

Sự hấp thu, phân phối, chuyển hóa, thải trừ thuốc trong cơ thể; trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, cơ chế tác dụng và cách sử dụng các thuốc thông dụng; nhận biết được hình dạng, tính chất, tác dụng của một số thuốc cơ bản tại phòng thức tập; vận dụng được những hiểu biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh; hình thành và rèn luyện được thái độ nghiêm túc, thận trọng trong sử dụng thuốc khi chăm sóc người bệnh.

13. Điều dưỡng cơ sở

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận cơ bản về điều dưỡng: lịch sử điều dưỡng, mục đích, nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng, đạo đức, định hướng phát triển, các học thuyết về điều dưỡng, quy trình điều dưỡng; các kỹ thuật cơ bản chăm sóc người bệnh.

15. Sức khoẻ - Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người

Sức khỏe là môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, nội dung, phương tiện các kỹ năng nâng cao sức khoẻ; các khái niệm cơ bản của tâm lý học y học và hành vi con người; rèn luyện và nâng cao thái độ đúng trong khi giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng.

16. Sức khoẻ – Môi trường và vệ sinh

Trang bị cho sinh viên kiến thức các yếu tố môi trường và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sức khoẻ. Trên cơ sở đó sinh viên có thể phân tích được tác hại của các yếu tố môi trường (môi trường sống và môi trường lao động) đối với con người và vận dụng những kiến thức đã học vào việc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cá nhân, gia đình và cộng đồng.

17. Dinh dưỡng - Tiết chế                                                                 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thức ăn và con người. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về dinh dưỡng như giá trị của các chất dinh dưỡng, vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng, xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau khi học xong phần này sinh viên có khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh và cộng đồng.

18. Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm                                            

Tìm hiểu những nội dung và nguyên tắc chính của dịch tễ và ứng dụng được các nguyên tắc này trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; mô tả và phân tích được tình trạng sức khoẻ của một cộng đồng dân cư, những yếu tố quyết định một hiện tượng sức khoẻ và tác động của những yếu tố đó trên một cộng đồng; nguyên tắc điều tra và kiểm soát một vụ dịch. Vận dụng được một số thiết kế nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ.

19. Y đức                                                                            

Thuộc lòng 12 điều Y đức; nguyên tắc cơ bản về đạo đức điều dưỡng trong thực hành nghề nghiệp, trách nhiệm của người điều dưỡng trong việc bảo vệ quyền của người bệnh khi chăm sóc; mối liên hệ giữa đạo đức với y đức và những đặc trưng của đạo đức người điều dưỡng Việt Nam.

20. Pháp luật và Tổ chức Y tế                                                                  

Nghiên cứu các kiến thức pháp luật cơ bản, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác y tế, quản lý và tổ chức bộ máy ngành y tế. Môn học này giúp cho sinh viên nắm được lý luận và kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật; nắm được nội dung chính của những quy định pháp luật về lĩnh vực y tế. Xây dựng được ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

21. Y học cổ truyền                                                                       

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: Đại cương y học cổ truyền dân tộc; Các biện pháp nâng cao sức khỏe bằng Y học cổ truyên dân tộc; Cách xác định các vấn đề sức khỏe có liên quan đến y học cổ truyền dân tộc (lập kế hoạch và tổ chức thực hành chăm sóc).

22. Giao tiếp và thực hành Điều dưỡng                                          

Học các kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng lời và không lời khi tiếp xúc với ngwời bệnh, gia đình và các nhân viên y tế khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

23. Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng                            

Môn học  này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp, nội dung, phương tiện các kỹ năng giáo dục sức khoẻ cũng như vai trò của người điều dưỡng trong việc nâng cao sức khoẻ và thể trạng của cá nhân, gia đình và cộng đồng; cách lựa chọn những phương pháp, phương tiện và kỹ năng truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.

24. Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn                          

Tìm hiểu về sự an toàn của người bệnh trong môi trường bệnh viện, các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện, các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng bằng chứng liên quan đến nhiễm khuẩn, vai trò của người điều dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.    

25. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa                           

Đại cương chăm sóc nội khoa; Các vấn đề sức khỏe của con người về lĩnh vực nội khoa; Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về lĩnh vực nội khoa (Nội chung và các chuyên khoa hệ Nội); Lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh.

26. Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực        

Đại cương về chăm sóc các trường hợp cấp cứu, nguy kịch và đặc biệt; Chăm sóc người bệnh trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh); Chăm sóc người bệnh trong các trường hợp đặc biệt: ngộ độc…(lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh)

27. Chăm sóc sức khoẻ người bệnh cao tuổi                                   

Tìm hiểu những đặc điểm về cơ thể và bệnh tật ở người già; phân tích và giải thích được những thay đổi về cấu trúc và chức năng của các cơ quan, hệ thống trong cơ thể ở người già; thái độ đúng đắn, nghiêm túc trong chăm sóc sức khoẻ người có tuổi.

28. Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Ngoại khoa                       

Các vấn đề sức khỏe của con người về lĩnh vực ngoại khoa; Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh về lĩnh vực ngoại khoa (Ngoại chung và các chuyên khoa hệ Ngoại); Lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh.

29. Chăm sóc sức khoẻ trẻ em                                                          

Nắm rõ đặc điểm sinh lý bệnh lý các giai đoạn phát triển ở trẻ em; Các vấn đề sức khỏe của trẻ em theo từng giai đoạn phát triển; Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc một số bệnh thường gặp).

30. Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình                

Đại cương chăm sóc sức khỏe phụ nữ; các vấn đề sức khỏe phụ nữ: giai đoạn trước – trong  và sau đẻ. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ về lĩnh vực phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh).

31. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần                                 

Các liệu pháp tâm lý, ứng dụng liệu pháp tâm lý trong chăm sóc người bệnh; Đặc điểm lâm sàng và hậu quả của các vấn đề về sức khỏe tâm thần; Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cá nhân, gia đình và cộng đồng (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc người bệnh).

32. Phục hồi chức năng                                                                  

Các biện pháp nâng cao sức khỏe bằng Kỹ thuật phục hồi chức năng; cách xác định các vấn đề sức khỏe có liên quan đến phục hồi chức năng (lập kế hoạch và tổ chức thực hành chăm sóc).

33. Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng                                        

Vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại cộng đồng; Các vấn đề thuộc sức khỏe cộng đồng (dịch tễ học, chẩn đoán vấn đề sức khỏe của một nhóm người, của một gia đình, hay của một cộng đồng).

Cách xác định được tình trạng sức khỏe của cộng đồng, các yếu tố tác động tới sức khoẻ cộng đồng và lập kế hoạch can thiệp… (lập kế hoạch và thực hành chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, quản lý sức khoẻ, bệnh tật, thay đổi các tập quán sống không có lợi cho sức khoẻ,...).

34. Quản lý điều dưỡng        

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về khoa học quản lý và ứng dụng của nó trong hoạt động quản lý ngành y tế và ngành điều dưỡng, khái niệm về quản lý và lãnh đạo, các tiêu chuẩn của người quản lý, các phương pháp quản lý…Vai trò người điều dưỡng trong đội chăm sóc người bệnh; những khái niệm, chức năng, nhiệm vụ trong việc thực hành chăm sóc.

35. Thực hành nghiên cứu khoa học                                                       

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về phương pháp luận và cách tiến hành các nghiên cứu khoa học Điều dưỡng, hiểu và tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khác nhau hiện đang được sử dụng để thực hành nghiên cứu điều dưỡng và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, biết cách nhận xét và đánh giá có hệ thống các báo cáo nghiên cứu và các tài liệu khoa học; học tập khả năng trình bày một nội dung nghiên cứu điều dưỡng một cách khoa học.

36. Thực tế ngành                                                                         

Đợt thực tế ngành được thực hiện vào cuối khóa học, trước khi thi tốt nghiệp giúp cho sinh viên có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ bản như đánh giá được mô hình tổ chức, công tác quản lý khoa phòng và bệnh viện, mô tả và phân tích được chức năng nhiệm vụ, vai trò của điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng bệnh viện, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc bệnh nhân cho từng loại bệnh, mô tả và đánh giá được mô hình quản lý sức khoẻ cộng đồng, mô tả và đánh giá được qui trình vô khuẩn, tiệt khuẩn tại bệnh viện, ...

37. Phần kiến thức bổ trợ bao gồm

  • Ngoại ngữ chuyên ngành;
  • Ứng dụng trong y học;
  • Chăm sóc sức khoẻ nâng cao cho người lớn, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính, người già có các vấn đề về tâm thần, phụ nữ, phòng chống nhiễm khuẩn,…
  • Kỹ thuật Phục hồi chức năng;

38. Kế hoạch giảng dạy và quỹ thời gian

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm với 6 học kỳ chính.

Nhà trường bố trí và điều chỉnh các môn học/học phần của các học kỳ sao cho đảm bảo được tính lôgic và tính hệ thống của chương trình đào tạo theo trình tự để sinh viên học các môn khoa học cơ bản, cơ sở, tiền lâm sàng rồi mới học các môn chuyên ngành Điều dưỡng.

Nhà trường sắp xếp chương trình và triển khai thực hiện, có thể áp dụng phương pháp mới như lồng ghép, cấu trúc chương trình theo khối thời gian sau khi nghiên cứu, chuẩn bị và báo cáo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi tổ chức đào tạo.

Hy vọng thông qua nội dung chi tiết chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng mà ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược TPHCM  - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch vừa chia sẻ đã giải đáp được thắc mắc được câu hỏi: Chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng học những gì? của các bạn, cũng như giúp các bạncó cái nhìn tổng quan về ngành học và định hướng tương lai, có kế hoạch cụ thể cho mỗi giai đoạn.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 Địa chỉ: Số 127/3/5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại / Zalo / Line: 0899 955 990 - 0969 955 990

- Website:  caodangduoctphcm.org.vn

- Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM

Website chính thức của Trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, mọi thông tin sao chép cần được đồng ý bằng văn bản.