Cấm các bác sĩ bệnh viện công mở cơ sở khám chữa bệnh tư

 01/07/2019 11:18 |  1237 lượt xem |  Chuyên mục: Tin tức Y tế |  An Bình

Đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Luật khám chữa bệnh sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quy định rõ người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

cam-cac-bac-si-benh-vien-cong-mo-co-so-kham-chua-benh-tu Khám chữa bệnh tại nhà ( Ảnh minh họa )

Dự thảo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi

Dự thảo sẽ cấm bác sĩ bệnh viện công mở cơ sở khám chữa bệnh tư được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.

Nếu được các Quốc hội thông qua thì lần đầu tien sẽ quy định này được nâng lên Luật đồng thời có tính pháp lý cao. Sẽ có ý nghĩa thực tiễn lớn nhằm tránh trường hợp một bác sĩ đang làm việc trong bệnh viện nhà nước mà tham gia quản lý bệnh viện tư nhân sẽ dẫn tới sao nhãng, phân tâm đối với công việc khám, chữa bệnh đang làm tại các bệnh viện nhà nước.

Đồng thời, tại Dự thảo Luật này cũng nêu rõ về các nguyên tắc đăng ký hành nghề, như sau:

- Người hành nghề chỉ được làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB.

- Người hành nghề chỉ được đăng ký làm người phụ trách một khoa của một cơ sở KCB. Không được đồng thời làm người phụ trách từ hai khoa trở lên trong cùng một cơ sở KCB hoặc đồng thời làm người phụ trách khoa của cơ sở KCB khác.

- Người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB có thể kiêm nhiệm phụ trách một khoa trong cùng một cơ sở KCB và phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

- Người hành nghề tại cơ sở KCB được đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB ngoài giờ.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC NĂM 2019  

cam-cac-bac-si-benh-vien-cong-mo-co-so-kham-chua-benh-tuDự thảo cấm khám chữa bệnh tại nhà có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

- Người hành nghề đã đăng ký làm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của một cơ sở KCB được đăng ký hành nghề ngoài giờ tại cơ sở KCB khác.

- Người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở KCB nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở KCB khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ theo quy định của Bộ luật lao động. Người hành nghề phải bảo đảm hợp lý về thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề đã đăng ký.

- Người hành nghề đã đăng ký hành nghề ở một cơ sở KCB khi thực hiện việc KCB theo chế độ luân phiên người hành nghề, KCB nhân đạo hoặc thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo hợp đồng giữa các cơ sở KCB với nhau thì không phải đăng ký hành nghề tại các cơ sở KCB này.

                                                   ( Nguồn: Thư viện pháp luật )

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 Địa chỉ: Số 127/3/5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại / Zalo / Line: 0899 955 990 - 0969 955 990

- Website:  caodangduoctphcm.org.vn

- Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM

Website chính thức của Trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, mọi thông tin sao chép cần được đồng ý bằng văn bản.