Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH 2023

 30/11/-1 00:00 |  794 lượt xem |  Chuyên mục: Nội San Sinh Viên |  Nhâm PT

Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia năm 2023 được Bộ Giáo dục thông báo tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023. Theo đó, thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2023.

Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6 năm 2023. Trong đó, ngày 27/6/2023 là ngày thực hiện các thủ tục dự thi, ngày 28 và 29/6/2023 là ngày tổ chức coi thi, và ngày 30/6/2023 là ngày dự phòng.

Thí sinh dự thi THPT phải dự thi 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên sẽ dự thi 3 bài thi, bao gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên có thể đăng ký dự thi thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 được quy định tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL  ngày 07/4/2023 như sau:

- Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2023:

+ Thí sinh đang học lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến hoặc trực tiếp. Thí sinh đang học lớp 12 thực hiện đăng ký thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi, chỉ được đăng ký trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng.

+ Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp; Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

+ Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi, Đơn vị đăng ký dự thi in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

Học sinh sẽ có 10 ngày để đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Học sinh sẽ có 10 ngày để đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 13/5/2023 các Đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh tự do. Sở GDĐT hoàn thành việc rà soát điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sai sót hồ sơ đăng ký dự thi (nếu có) chậm nhất ngày 19/5/2023.

- Chậm nhất ngày 22/5/2023, các Đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành các công việc: In Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký dự thi số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023; ký tên, đóng dấu trên các phiếu đăng ký dự thi đã in; lưu tại Đơn vị Phiếu đăng ký dự thi số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu đăng ký dự thi số 2.

- Chậm nhất ngày 06/6/2023, các Đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành các công việc sau:

+ Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THPT và dữ liệu về ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Sau đó, in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh theo lớp/trường đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, theo đối tượng đối với thí sinh tự do.

- Các Sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để thí sinh có CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu trước khi đăng ký dự thi.

Trong trường hợp thí sinh tự do không có CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu và mã định danh thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng theo quy định và hướng dẫn tại Phụ lục XVII để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

- Hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THPT phải được thí sinh nộp cho Đơn vị đăng ký dự thi chậm nhất ngày 31/5/2023. Đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm rà soát, tra cứu thông tin cung cấp bởi CSDL quốc gia về dân cư (trên Hệ thống quản lý thi) để xác nhận diện ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh.

- Đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm bảo quản Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo, Danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT và yêu cầu sửa chữa (nếu có);

Bàn giao cho Sở GDĐT Danh sách đăng ký dự thi và Phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2022-2023 hoặc túi hồ sơ đăng ký dự thi (có bản sao CCCD/CMND/ĐDCN/Hộ chiếu) đối với thí sinh tự do.

Như vậy, thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 là từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2023.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2023

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT 2023

Thời gian đăng ký xét tuyển Đại học năm 2023

- Từ ngày 3/7 đến ngày 6/7: Thí sinh được thử đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống

- Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7: Học sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trên hệ thống quản lý thi. Điểm chuẩn Đại học 2023 sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8.

Trên đây là thời gian đăng ký thi THPT Quốc gia và xét tuyển ĐH 2023 mà Ban tư vấn Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã cập nhật đầy đủ và chi tiết nhất. Thí sinh nhớ kỹ các thông tin này để để tránh những sai sót nhỏ nhất, thuận tiện cho quá trình đăng ký dự thi.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 Địa chỉ: Số 127/3/5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại / Zalo / Line: 0899 955 990 - 0969 955 990

- Website:  caodangduoctphcm.org.vn

- Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM

Website chính thức của Trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, mọi thông tin sao chép cần được đồng ý bằng văn bản.