Lịch sử phát triển của ngành địa chất và các nhóm nghề cơ bản

 21/12/2019 17:02 |  1030 lượt xem |  Chuyên mục: Kỳ Thi THPT Quốc gia |  An Bình

Ngành địa chất học thuộc nhóm ngành kỹ thuật địa chất – dầu khí đây là ngành kỹ thuật địa chất bao gồm 3 chuyên ngành chính: Địa kỹ thuật, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường … Ngành học này đã có từ khá lâu tuy nhiên có khá ít các trường đào tạo. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin quan trọng về ngành địa chất học?

Tìm hiểu về ngành địa chất học là gì?

Địa chất học là ngành kỹ thuật ứng dụng khoa học địa chất để có thể xác định được những yếu tố địa chất ảnh hưởng đến thiết kế, thi công, vận hành các công trình kỹ thuật cũng như duy trì những công trình này sao cho hoạt động tốt. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản là ngành địa chất nghiên cứu và đưa ra các đề xuất, phân tích và thiết kế địa chất cũng như những kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của nhân loại.

Sinh viên khi theo học ngành này sẽ cung cấp kiến thức liên quan đến địa chất nắm bắt được quy luật vận động của vỏ Trái đất để có thể khai thác cũng như sử dụng chúng cho những mục đích kinh tế. Những chương trình cung cấp kiến thức và kỹ năng để có thể khảo sát và đánh giá các đối tượng nằm sâu dưới mặt đất. Sinh viên sẽ có những kỹ năng điều tra hiện trạng, thiết kế và tiến hành những thí nghiệm trong phòng phòng cũng ngoài trời. Có thể đo đạc, lấy mẫu, ghi nhận cũng như phân tích, xử lý, tổng hợp và quản lý dữ liệu.

nganh-dia-chat-hoc-la-gi
Ngành địa chất học - một ngành đầy khó khăn

Về địa chất kỹ thuật đào tạo các sinh viên có kiến thức về:

 • Nước ngầm và nước dưới đất
 • Kiến thức về cơ học đất, quy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình.
 • Chương trình đào tạo huấn luyện sinh viên sử dụng các phần mềm chuyên môn để hỗ trợ cho việc nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng.
 • Sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng, các công trình dân dụng và công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi
 • Đánh giá tiềm năng trữ lượng, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Về địa chất môi trường sẽ áp dụng và khai thác những tri thức của khoa học Trái đất nhằm tìm hiểu những quy luật vận động của Trái đất để giúp con người khai thác cũng như bảo vệ tài nguyên môi trường được an toàn và bền vững. Chương trình học sẽ cung cấp cho các bạn những kỹ năng làm việc cụ thể như:

 • Kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường
 • Đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công ngiệp dầu khí
 • Môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển
 • Những ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

Còn về địa chất khoáng sản thì sẽ đào tạo chuyên môn về thăm dò và khai thác cũng như chế biến khoáng sản.

Các loại hình khoáng sản bao gồm sự phân bố, tính kinh tế, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, và quản lý dự án. Chương trình học sẽ đào tạo ra những kỹ sư địa chất khoáng sản có kỹ năng trong việc lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ. Đặc biệt là có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành về thiết kế cũng như khai thác mỏ, chế biến khoáng sản …

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất

Dưới đây là khung chương trình đào tạo và các môn học chuyên ngành địa chất các bạn có thể tham khảo để hiểu hơn về ngành học này.

A

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

I

Các học phần lý luận chính trị (10 tín chỉ)

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên (20 tín chỉ)

5

Hoá học đại cương

6

Tin học đại cương

7

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

8

Phép tính vi tích phân hàm một biến

9

Vật lý đại cương 1

10

Trắc địa đại cương

11

Phép tính vi tích phân hàm nhiều biến

12

Vật lý đại cương 2

13

Thực hành Vật lý đại cương

III

Ngoại ngữ không chuyên (tích lũy chứng chỉ)

 

Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/… bậc 3/6 (B1) Tiếng Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/… bậc 2/6 (A2) dành cho sinh viên thuộc đối tượng dân tộc ít người

IV

Giáo dục thể chất (chứng chỉ - 5 học kỳ)

V

Giáo dục quốc phòng (chứng chỉ - 4 tuần)

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

VI

Kiến thức cơ sở của khối ngành (41 tín chỉ)

 

Học phần bắt buộc (39 tín chỉ)

14

Địa chất đại cương

15

Xác suất thống kê

16

Khoáng vật học

17

Thạch học đá magma

18

Thực hành khoáng vật

19

Môi trường địa chất

20

Thủy văn đại cương

21

Hoá học phân tích

22

Hoá lý

23

Thực hành bản đồ địa chất trong phòng

24

Thạch học đá trầm tích và đá biến chất

25

Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất

26

Địa mạo và trầm tích Đệ tứ

27

Thực hành hoá học phân tích

28

Địa chất thuỷ văn đại cương

29

Kỹ thuật khoan

30

Địa chất Việt Nam

31

Khoáng sản

32

Thực hành thạch học

33

Đánh giá tác động môi trường

34

Địa vật lý thăm dò

 

Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 tín chỉ)

35

Tin học địa chất công trình – địa chất thủy văn

36

Viễn thám và GIS

VII

Kiến thức cơ sở của ngành (21 tín chỉ)

 

Học phần bắt buộc (19 tín chỉ)

37

Đất đá xây dựng

38

Thí nghiệm đất xây dựng

39

Vật liệu xây dựng

40

Niên luận

41

Các phương pháp điều tra địa chất thuỷ văn

42

Động lực nước dưới đất

43

Địa chất động lực công trình

44

Cơ học đất

45

Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình

46

Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật địa chất

 

Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4 tín chỉ)

47

Các vấn đề địa chất trong xây dựng công trình

48

Sự cố các công trình xây dựng

VIII

Kiến thức chuyên ngành (14 tín chỉ)

VIII.1

Chuyên ngành Địa chất công trình – Địa kỹ thuật (14 tín chỉ)

 

Học phần bắt buộc (10 tín chỉ)

49

Nền và móng

50

Kỹ thuật cải tạo đất nền

51

Đồ án địa chất công trình

52

Phương pháp khảo sát địa kỹ thuật

53

Khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế thi công các công trình xây dựng

54

Địa chất công trình Việt Nam

 

Học phần tự chọn (chọn 4 trong 8 tín chỉ)

55

Cơ sở thi công và thí nghiệm công trình

56

Công trình xây dựng

57

Cơ học đá

58

Đồ án nền và móng

59

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

VIII.2

Chuyên ngành Đ.chất thủy văn – Quản lý tài nguyên nƣớc (14 tín chỉ)

 

Học phần bắt buộc (10 tín chỉ)

60

Cấp thoát nước

61

Thủy địa hóa và nước khoáng

62

Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

63

Địa chất thủy văn và thủy văn Việt nam

64

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông

 

Học phần tự chọn (chọn 4 trong 8 tín chỉ)

65

Bảo vệ môi trường nước

66

Khí hậu – khí tượng

67

Xử lý nước

68

Thủy văn môi trường

C

THỰC TẬP, KIẾN TẬP (6 tín chỉ)

69

Thực tập tham quan

70

Thực tập môn học

71

Thực tập năm 3

72

Thực tập tốt nghiệp

D

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC TÍCH LŨY TC (8 tín chỉ)

73

Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

74

Các học phần thay thế KLTN (đối với sinh viên không làm KLTN)

Theo Đại học Khoa học - Đại học Huế

Ngành địa chất học ra trường làm gì?

Sau khi tốt nghiệp ngành địa chất sẽ tùy thuộc vào năng lực của bạn mà đảm nhận những công việc như sau:

Nếu bạn chuyên sâu về địa kỹ thuật thì sau khi tốt nghiệp bạn có thể làm việc trong những công ty trong nước hoặc nước ngoài cũng như có thể tự lập công ty để hoạt động, cơ hội nghề nghiệp bao gồm:

 • Thí nghiệm đất đá
 • Các công ty tư vấn xây dựng, xử lý nền móng, khoan khảo sát địa chất
 • Thiết kế vật liệu địa kỹ thuật
 • Khai thác nước, Gia cố nền đất, xử lý địa chất động lực công trình
 • Các liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước dưới đất
 • Quy hoạch…

Nếu như bạn học về địa chất môi trường sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí liên quan đến:

 • Quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, cải tạo môi trường địa chất
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Viễn thám và GIS trong khai thác và bảo vệ tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn
 • Tài nguyên nước trong cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường, công ty khoáng sản, công ty dầu khí, các viện nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ, …

Trường hợp bạn học chuyên sâu về địa chất khoáng sản sau khi tốt nghiệp bạn có thể làm công việc tư vấn cũng như về địa chất và hoạt động khai thác thăm dò khoáng sản, quản lý tài nguyên và môi trường, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tài nguyên Trái Đất.

 • Thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản
 • Điều hành mỏ trong các mỏ khai thác..…
nganh-dia-chat-hoc-la-gi
Công việc ngành địa chất học

Ngành địa chất học trường nào?

Dưới đây là một số trường đào tạo ngành Kỹ thuật địa chất để các bạn tham khảo:

STT Tên trường Mã trường Tên ngành Mã ngành Khối  thi Điểm chuẩn 2019
1  Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội QHT Địa chất học QHT18 A00, A01, B00, D07 16
2 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM QST Địa chất học 7440201 A00, A01, B00, D07 16.05
3 Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM QSB Kỹ thuật Địa chất 120 A00, A01 21
4 Đại học Tài Nguyên môi trường TPHCM DTM Địa chất học 7440201 A00, A01, A02, B00 14
5 Đại Học Mỏ Địa Chất MDA Địa chất học 7440201 A00, A01, A04, A06 14
6 Đại Học Dầu Khí Việt Nam PVU Kỹ thuật Địa chất (Chuyên ngành Địa chất – Địa vật lý Dầu khí) 7520501 Toán, Vật Lý, Hóa học 19
7 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội DMT Kỹ thuật địa chất 7520501 A00; A01; B00; D01 14 (cơ sở Hà Nội)
8 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế mã trường DHT Kỹ thuật địa chất 7520501 A00, B00, D07 14
9 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh DDM Kỹ thuật địa chất 7520501 A00, A01, D01, D07 - 13
- Học bạ xét 16 điểm

Bạn đang không biết ngành địa chất thi khối nào? Theo các thầy cô Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM cho rằng vì đây là một ngành cục hót tuy nhiên chuyên ngành phù hợp hơn đối với các bạn nam do đặc thù công việc của chuyên ngành này liên quan đến sự tính toán, khảo sát địa chất, công trình thực tế. Các bạn học khối A, B sẽ đăng ký xét tuyển được vào ngành học. Bạn chỉ cần học tập và nghiên cứu thật kỹ những môn khoa học tự nhiên như: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học … để nắm chắc vốn kiến thức ngay từ bây giờ vì đây là là các môn quan trọng để bước vào kỳ thi ngành địa chất học.


Ngành địa chất yêu cầu tính toán, khảo sát địa chất công trình trực tiếp rất nhiều nên nó phù hợp hơn với các bạn nam. Thế nhưng nếu các bạn nữ yêu thích về sự khám phá khoa học vỏ trái đất thích tìm tòi, khám phá lòng đất cũng có thể tham gia học ngành học này. Những người thích khám phá khoa học trái đất cần phải có tư duy logic và khả năng tổng hợp tính toán nhanh đều có thể tham gia thi ngành địa chất. Chỉ cần bạn cần cù chịu khó, yêu ngành nghề thì giới tính không phải là rào cản.

Ngành địa chất được chia nhỏ ra các chuyên ngành như:

 • Địa chất học
 • Địa chất thủy văn
 • Địa chất công trình- địa kỹ thuật
 • Nhà khoa học địa chất
 • Chuyên ngành địa chất dầu khí
 • Địa chất môi trường,...

Mức điểm chuẩn ngành địa chất sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chất lượng thí sinh dự thi hoặc chuyên ngành mà thí sinh lựa chọn và mức điểm chuẩn ngành địa chất học dao động từ 15 – 19 điểm.

Vậy bạn đã biết các trường đào tạo ngành địa chất rồi chứ? Bạn cần tìm hiểu và tham khảo các ý kiến của những người đi trước để lựa chọn được ngôi trường phù hợp theo học.

XEM THÊM:

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

 Địa chỉ: Số 127/3/5 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại / Zalo / Line: 0899 955 990 - 0969 955 990

- Website:  caodangduoctphcm.org.vn

- Facebook: www.facebook.com/TruongCaoDangYKhoaPhamNgocThachTPHCM

Website chính thức của Trường cao đẳng y khoa Phạm Ngọc Thạch, mọi thông tin sao chép cần được đồng ý bằng văn bản.